Privacy & Disclaimer

Disclaimer

De Schepper-Bruyninckx bvba (hierna "ons bedrijf" genoemd) biedt u deze internetsite (www.deschepperbvba.be) en de informatie erop aan op voorwaarde, zonder enig voorbehoud, van de volgende afspraken:

Ons bedrijf hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hieronder geven we heldere en transparante informatie over wat we met die gegevens doen. Ons bedrijf houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018

Als bedrijf zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wil opnemen kan dat via onderstaande gegevens:

De Schepper-Bruyninckx bvba
Goochelaarsstraat 11a
9980 Sint-Laureins
info@deschepperbvba.be // +32 (0)9 379 70 79


Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

De privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere klanten, leveranciers en iedereen die gebruik maakt van onze diensten of producten.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door ons bedrijf verwerkt en gebruikt voor verschillende doeleinden:

 • om u te informeren over onze werking en voor het versturen van informatie over onze dienstverlening en productaanbod;
 • voor onze administratie, zodat we de juiste offertes of facturen kunnen behandelen;
 • voor het afhandelen van bestellingen van onze producten;

Over welke gegevens gaat het?

Van alle klanten en leveranciers  kunnen we volgende gegevens vragen:

 • Identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, bedrijfsnummer
 • Contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, nationaliteit, geboortedatum
 • Beeldmateriaal en/of logo's

Als u gebruik maakt van onze producten of diensten kunnen we volgende gegevens opvragen:

 • Identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, bedrijfsnummer
 • Contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres
 • Financiële gegevens: rekeningnummer, betalingen

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf op verschillende wijzen aan ons doorgeeft (o.a. , invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact ...). We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Geeft u mijn gegevens door aan derden?

De gegevens die u aan ons bezorgt, geven we enkel aan derde partijen door als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het afsluiten van de nodige verzekeringen;
 • onze leveranciers die dan bij onze klant zal leveren 
 • het verzorgen van onze website en onze IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk ...)

Met die partijen maken wij daarover uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang het nodig is om te kunnen voldoen aan de doeleinden van de privacyverklaring, tenzij er een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zo worden alle programma's die we gebruiken om gegevens op te slaan en te verwerken beschermd en zijn berokkende personen ingelicht over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wat zijn mijn rechten omtrent mijn gegevens?

U heeft zelf het recht om uw persoonsgegevens in te kijken of over te dragen. Wilt u graag uw rechten uitoefenen, dan staat hierboven hoe u contact met ons kan opnemen.

Heeft u nog verdere vragen?

Heeft u een vraag over de verwerking van uw gegevens, neem gerust contact met ons op. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Slotopmerkingen

De Schepper-Bruyninckx kan zijn privacyverklaring wijzigen. Als we grondige wijzigingen doorvoeren, zullen we dat steeds aankondigen. Onderaan dit document vermelden we steeds wanneer de verklaring het laatst werd aangepast.

Opgemaakt in Evergem op 25/06/18